SELGES i Fillan Sentrum

SELGES i Fillan Sentrum

Eiendommen har en sentral og attraktiv plassering i Fillan sentrum. Hitra kommune har de siste årene vært inne i en positiv utvikling med tilflytting og befolkningsvekst, blant annet på grunn av stor aktivitet innenfor oppdrettsnæringen og tilhørende aktiviteter.

Tomtens størrelse er på ca. 1.406 kvm, og er bebygd med et bygg over to etasjer. Bygningens areal er på ca. 1.114 kvm BTA.

Se finn annonsen her