Til leie – Korsegata 4B

Til leie – Korsegata 4B

2 etg. i nytt bygg «Korsegata 4B» til leie – samlet eller delt.

Utleieobjekt: 2 etg. – Bta. 768 kvm – klar for planløsning og innredning – samlet eller delt
Beliggenhet: Beste sentrum – midt mellom byens nord og sydside.
Husleie: Det blir vi enige om + mva pr. kvm pr år, litt avhengig av krav til standard og tilpassing

Last ned prospekt
Korsegata 4B – 2etg

Kjell Paulsen
Mobil: 90 86 32 90
E-post: kjell.paulsen@em1mn.no

Bjørn-Erik Fosseide
Mobil 464 23 850
E-post: bjorn-erik.fosseide@em1mn.no

EKORNES PÅ HAREID

EKORNES PÅ HAREID

STØRRE INDUSTRI OG PRODUKSJONSEIENDOM LEDIG FOR KJØPER

Bygget vurderes generelt å være godt vedlikeholdt utvendig og innvendig.
EiendomsMegler1 Næringseiendom er engasjert av Ekornes ASA org. 964 976 430, for å bistå med salg av
deres industri‐ og produksjonseiendom på Hareid, beliggende like ved Hareid sentrum. Eiendommene som
skal avhendes har matrikkelnummer gnr. 41, bnr. 652, 821 og 910 i Hareid kommune.

  • Total bygningsmasse, 12.595 kvm, herav
  • Produksjon og lager ca. 9.547 kvm
  • Kontorer, inngang garderobe ca. 1.524 kvm
  • Kantine og utstillingslokale ca. 1.524 kvm.
  • Eiendomstomt 23.140 kvm

Last ned prospekt
27.09.16 Kompl. Ekornes Hareid