Utleie ØSTRE ROSTEN 68

Utleie ØSTRE ROSTEN 68

Østre Rosten 68 ligger sentralt plassert på Tiller i Trondheim –et område tilrettelagt for virksomheter innenfor forretning, industri og lager.
Adkomst og kommunikasjon til området og eiendommen vil bedres betraktelig når ny E6 ferdigstilles i 2019, blant annet ved nytt kryss sør for eiendommen.
Eiendommen vil også få svært god eksponering og muligheter for profilering mot E6 som følge av omleggingen.

Se prospektet her
Utleieprospekt Østre Rosten 68_13.02.2017

Utleie Teknobyen

Utleie Teknobyen

Prosjektet ligger til rette for god fleksibilitet i utleiearealer og kontoroppdeling; cellekontor, teamkontor og åpent landskap. Kan deles fleksibelt både horisontalt og vertikalt i store eller små utleieobjekt. Likeledes etterstrebes god fleksibilitet i oppdeling av utleiearealer med mulighet for sentraliserte fellesfunksjoner på bakkeplan.

Prosjektets hjemmeside