Til leie – Korsegata 4B

Til leie – Korsegata 4B

2 etg. i nytt bygg «Korsegata 4B» til leie – samlet eller delt.

Utleieobjekt: 2 etg. – Bta. 768 kvm – klar for planløsning og innredning – samlet eller delt
Beliggenhet: Beste sentrum – midt mellom byens nord og sydside.
Husleie: Det blir vi enige om + mva pr. kvm pr år, litt avhengig av krav til standard og tilpassing

Last ned prospekt
Korsegata 4B – 2etg

Kjell Paulsen
Mobil: 90 86 32 90
E-post: kjell.paulsen@em1mn.no

Bjørn-Erik Fosseide
Mobil 464 23 850
E-post: bjorn-erik.fosseide@em1mn.no

Utleie ØSTRE ROSTEN 68

Utleie ØSTRE ROSTEN 68

Østre Rosten 68 ligger sentralt plassert på Tiller i Trondheim –et område tilrettelagt for virksomheter innenfor forretning, industri og lager.
Adkomst og kommunikasjon til området og eiendommen vil bedres betraktelig når ny E6 ferdigstilles i 2019, blant annet ved nytt kryss sør for eiendommen.
Eiendommen vil også få svært god eksponering og muligheter for profilering mot E6 som følge av omleggingen.

Se prospektet her
Utleieprospekt Østre Rosten 68_13.02.2017

Utleie på Moa – DAAEGÅRDEN

Utleie på Moa – DAAEGÅRDEN

Eksklusivt leieareal er ca. 338 kvm, i tillegg kommer 15% fellesareal.
Flotte lyse lokaler med åpent landskap og møterom.

Beliggenhet:
DaaeGården er et kontor- og forretningsbygg beliggende på Moa, rett
vest for kjøpesentrene AMFI Moa. Bygget ligger helt ut mot
rundkjøringen Borgundvegen – Langelandsvegen.

Last ned prospekt
Utleieprospekt DaaeGården 4. etasje

Utleie Teknobyen

Utleie Teknobyen

Prosjektet ligger til rette for god fleksibilitet i utleiearealer og kontoroppdeling; cellekontor, teamkontor og åpent landskap. Kan deles fleksibelt både horisontalt og vertikalt i store eller små utleieobjekt. Likeledes etterstrebes god fleksibilitet i oppdeling av utleiearealer med mulighet for sentraliserte fellesfunksjoner på bakkeplan.

Prosjektets hjemmeside