Joar Kjeldseth

Joar Kjeldseth

Daglig leder

Arbeidsområde
Salg næringseiendommer og eiendomsselskaper, verdivurdering, analyse og eiendomsrådgivning.

Arbeidserfaring
Joar har siden 2000 jobbet som daglig leder hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom, og har arbeidet med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.

Utdannelse
Handelshøgskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Høyskolen i Nord-Trøndelag, Bachelor i økonomi og administrasjon
Stjørdal Tekniske Fagskole, Bygg- og anlegg

Tlf. 995 93 378
E-post. joar.kjeldseth@em1.no

Elisabeth K. Brønner

Elisabeth K. Brønner

Eiendomsmegler MNEF
Fag-/oppgjørsansvarlig

Arbeidsområde:
Fagansvarlig, samt oppgjør og saksbehandling.

Arbeidserfaring:
Elisabeth startet hos EiendomsMegler 1 Midt-Norge i 1997 og har vært ansatt hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom siden 2000.
Elisabeth har over 30 års erfaring innenfor eiendomsmegling.

Utdannelse:
Handelshøyskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Handelshøyskolen BI, Markedsøkonomistudiet

Tlf. 976 97 206
E-post: elisabeth.bronner@em1.no

Lars Berger

Lars Berger

Næringsmegler

Arbeidsområde
Ut- og innleie av næringseiendommer og eiendomsrådgivning.

Arbeidserfaring
Lars startet som utleiemegler hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2006, og har arbeidet med ut- og innleie, samt ulike typer eiendomsrådgiving.

Utdannelse
Pågående deltid Masterstudie i eiendomsforvaltning- og utvikling
Handelshøgskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Høyskolen i Sør-Trøndelag, Bedriftsøkonom i økonomi og administrasjon

Tlf. 482 32 141
E-post. lars.berger@em1.no

Ida Grønli Gran

Ida Grønli Gran

Siviløkonom

Arbeidsområde
Verdivurdering og utleie av næringseiendommer.

Arbeidserfaring
Ida har vært ansatt hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom siden 2013, og har arbeidet med verdivurdering av alle typer næringseiendom, samt utleie av næringsarealer.

Utdannelse
Universitetet i Agder, Master i økonomi og administrasjon
Handelshøgskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling

Tlf. 473 31 502
E-post. ida.gran@em1.no

Cathrine Setsaas

Cathrine Setsaas

Saksbehandler

Arbeidsområde:
Saksbehandling og oppgjør

Arbeidserfaring
Cathrine begynte i EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2015.
Cathrine har arbeidserfaring innen eiendomsmegling siden 1997 og kom fra stillingen som salgsmegler og prosjektkoordinator avd. Nybygg hos Meglerhuset Nylander.

Utdannelse
Handelshøyskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling

Tlf. 916 61 589
E-post: Cathrine.setsaas@em1.no

Stine Solberg

Stine Solberg

Næringsmegler

Arbeidsområde
Salg av næringseiendommer og eiendomsselskaper, utleie, verdivurdering, analyse og eiendomsrådgivning.

Arbeidserfaring
Stine begynte hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2008, og har arbeidet med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.
Stine var før den tid ansatt som Eiendomsmegler hos Meglerhuset Nylander fra 2004-2008.

Utdannelse
Handelshøgskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Høyskolen i Sør-Trøndelag, Bedriftsøkonom i økonomi og administrasjon

Tlf. 91 66 15 74
E-post. stine.solberg@em1.no

Roar Skomsvoll

Roar Skomsvoll

Næringsmegler MNEF

Arbeidsområde
Salg av næringseiendommer og eiendomsselskaper, utleie og eiendomsrådgivning.

Arbeidserfaring
Roar begynte hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2016, og arbeider med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.
Roar har 20 års erfaring med eiendomsmegling og kom fra stillingen som avdelingsleder fra bydelskontoret til EiendomsMegler 1 på Valentinlyst.

Utdannelse
Handelshøyskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Handelshøyskolen BI, Bedriftsøkonomistudiet
Forsvaret, Logistikk og ledelse

Tlf. 915 20 200
E-post. roar.skomsvoll@em1.no

Bjørn-Erik Fosseide

Bjørn-Erik Fosseide

Næringsmegler

Arbeidsområde
Bjørn-Erik har kontorsted Molde og arbeider med salg av næringseiendommer og eiendomsselskaper, utleie, verdivurdering, analyse og eiendomsrådgivning i Møre- og Romsdal.

Arbeidserfaring
Bjørn-Erik begynte hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2006, og har arbeidet med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.

Utdannelse
Handelshøyskolen BI, Bachelor i eiendomsmegling
Høyskolen i Molde, Can.Mag Logoistik
Høyskolen i Molde, Økonomi og administrasjon

Tlf. 464 23 850
E-post. bjorn-erik.fosseide@em1.no

Kjell Paulsen

Kjell Paulsen

Næringsmegler

Arbeidsområde
Kjell har kontorsted Ålesund og arbeider med salg næringseiendommer og eiendomsselskaper, utleie, verdivurdering, analyse og eiendomsrådgivning i hele Møre- og Romsdal.

Arbeidserfaring
Kjell begynte hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2008, og har arbeidet med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.
Kjell har 45 års erfaring innenfor eiendomsmegling i Møre- og Romsdal, deriblant som daglig leder for egen meglervirksomhet i Ålesund over flere år.

Utdannelse
Eksamen som Eiendomsmegler i 1972
Møre- og Romsdal Ingeniørskole, Bygningsingeniør

Tlf. 908 63 290
E-post. kjell.paulsen@em1.no