Kjell Paulsen

Kjell Paulsen

Næringsmegler

Arbeidsområde
Kjell har kontorsted Ålesund og arbeider med salg næringseiendommer og eiendomsselskaper, utleie, verdivurdering, analyse og eiendomsrådgivning i hele Møre- og Romsdal.

Arbeidserfaring
Kjell begynte hos EiendomsMegler 1 Næringseiendom i 2008, og har arbeidet med alle deler av EM1 sine tjenester innenfor næringsmegling.
Kjell har 45 års erfaring innenfor eiendomsmegling i Møre- og Romsdal, deriblant som daglig leder for egen meglervirksomhet i Ålesund over flere år.

Utdannelse
Eksamen som Eiendomsmegler i 1972
Møre- og Romsdal Ingeniørskole, Bygningsingeniør

Tlf. 908 63 290
E-post. kjell.paulsen@em1.no