EKORNES PÅ HAREID

EKORNES PÅ HAREID

STØRRE INDUSTRI OG PRODUKSJONSEIENDOM LEDIG FOR KJØPER

Bygget vurderes generelt å være godt vedlikeholdt utvendig og innvendig.
EiendomsMegler1 Næringseiendom er engasjert av Ekornes ASA org. 964 976 430, for å bistå med salg av
deres industri‐ og produksjonseiendom på Hareid, beliggende like ved Hareid sentrum. Eiendommene som
skal avhendes har matrikkelnummer gnr. 41, bnr. 652, 821 og 910 i Hareid kommune.

  • Total bygningsmasse, 12.595 kvm, herav
  • Produksjon og lager ca. 9.547 kvm
  • Kontorer, inngang garderobe ca. 1.524 kvm
  • Kantine og utstillingslokale ca. 1.524 kvm.
  • Eiendomstomt 23.140 kvm

Last ned prospekt
27.09.16 Kompl. Ekornes Hareid