Utleie Teknobyen

Utleie Teknobyen

Prosjektet ligger til rette for god fleksibilitet i utleiearealer og kontoroppdeling; cellekontor, teamkontor og åpent landskap. Kan deles fleksibelt både horisontalt og vertikalt i store eller små utleieobjekt. Likeledes etterstrebes god fleksibilitet i oppdeling av utleiearealer med mulighet for sentraliserte fellesfunksjoner på bakkeplan.

Prosjektets hjemmeside